Antoon Schoonjans, ook tekenaar

Antoon Schoonjans was niet alleen schilder, maar hij was ook als tekenaar actief. Sommige van zijn tekeningen waren vlug aangezet als voorbereidende schetsen voor zijn schilderijen. Andere tekeningen zijn verder uitgewerkt, de meester waardig. Als een tekening gesigneerd is, was het de bedoeling ze als een verkoopbaar werk aan te bieden; blijkbaar was daar toen een markt voor, want niet iedereen kon zich een schilderij veroorloven.
Enkele van zijn tekeningen werden soms door andere kunstenaars als kopergravure of ets afgedrukt. Een verkoopbaar product, een reclame-drukwerk voor de betere kringen?
Van sommige tekeningen of prenten bestaat ook een geschilderde versie. We laten in het midden wat eerst was, de tekening of het schilderij.

Jozef-I

Anthon Schoonjans

De marteling van de H. Laurentius
Loppem (Zedelgem), Het Kasteel van Loppem

tekening, pen in bruin
Op papier,
Vorm/maten staande rechthoek 425 x 287 mm
Signatuur/opschrift
opschrift in verso: Schoonjans
opschrift in verso: Coll. Vos
Huidige toeschrijving Anthon Schoonjans