Wie zijn wij

Wij zijn de familievereniging ‘SCONE JHAN’ die in 1990 gesticht werd met de bedoeling alle Schoonjans(en) op te nemen in één stamboom. De schrijfwijze van de naam Schoonjans is door de eeuwen heen nogal veranderd, varianten zijn o.a. Schoonejans, Schoonians, Schoonyans, Schooyans, enz... Wij besteden aandacht aan alle schrijfwijzen, ook de naamvarianten die in Duitsland en in de Verenigde Staten zijn ontstaan. Lees meer in de rubriek “Geschiedenis: De varianten op de familienaam Schoonjans.

U bent in nog meer geïnteresseerd, want u heet Schoonjans of u hebt een familielid met die naam? U wil uw stamboom opmaken of u wil gewoon verder geïnformeerd worden over ons doen en laten, dan kan dit door lid te worden van onze vereniging. Neem contact op met ons, hetzij schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Zie alle nuttige contactgegevens hieronder.

Overleden bestuursleden

Alfons Schoonjans
Voormalig: PR, fotograaf

Roger Schoonjans
Voormalig: verzending

Jozef Laureys
Correspondance en langue française et recherches

Bruno Schoonians
Voormalig: vertalingen Frans-Nederlands-Frans,
Correspondance en langue française

Luc Remy
Voormalig: secretaris, archivaris

Jean-Pierre Schoonjans
Voormalig: secretaris

Willy Schoonjans
Voormalig: Ondervoorzitter

Joris Schoonjans
Voormalig: Ondervoorzitter & PR & Verzending

Ere-bestuursleden

Patrick Jacobs
Voormalig: voorzitter

Dirk Schoonjans
Voormalig: secretaris

Jacques Schoonjans
Correcteur d’honneur

De familievereniging Scone Jhan en regelgevende verordening ivm de privacy

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. (Algemene verordening gegevensbescherming)

Scone Jhan verwerkt de persoonlijke gegevens van leden en sympathisanten om hen de nieuwsbrief, het tijdschrift en uitnodiging voor het familiefeest toe te sturen. De toegang tot het bestand is afgeschermd. De informatie wordt bewaard zolang u zich niet laat schrappen. De wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u het recht van inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens die onjuist of niet ter zake doende zijn.